ผักขี้หูด ผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือ
การปลูกพืชนา
ผักขี้หูด ชื่ออื่นๆ : มะปึ้ก, ผักเปิ้ก ต้นกำเนิด : พบได้ทางภาคเหนือ ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Raphanus sativ …
ว่านตูบหมูบ ไม้ล้มลุก ลำต้นคลุมดิน มีเหง้าใต้ดิน
พืชผัก
ว่านตูบหมูบ ชื่ออื่นๆ : ตูบหมูบ, ว่านตูบหมูบ (อุบลราชธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เปราะเถื่อน (ปราจีนบุรี, ชุมพร) เปราะ,
ประคำไก่ มะคำไก่ สรรพคุณแก้วัณโรค ฝีหรือมะเร็งในตับ
ไม้ยืนต้น
ประคำไก่ ชื่ออื่นๆ : มะคำไก่, มะคำดีไก่ (กลาง) มะองนก (เชียงใหม่,เหนือ) มักค้อ (ขอนแก่น)  ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Drypet …