ไม้พลอง ใบใช้เป็นยาแก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
ไม้ยืนต้น
ไม้พลอง ชื่ออื่นๆ : พลองเหมือด (พลองใบเล็ก) ต้นกำเนิด : ประเทศเขตร้อนทั่วไป ชื่อสามัญ : Memecylon edule L. ชื่อวิทยาศาสต