แก สะแก ไม้ยืนต้น ลำต้นมีหนามแหลมยาวและแข็ง
ไม้ยืนต้น
แก สะแก ชื่ออื่นๆ : แก (อุบลราชธานี) แพ่ง(เหนือ) ขอนเเข้, จองแค่(แพร่) สะแก, ซังแก ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …