แคฝอย ศรีตรัง ไม้ประดับให้ร่มเงา ต้นไม้ประจำจังหวัดตรัง
การปลูกพืช
ศรีตรัง ชื่ออื่นๆ : แคฝอย, ศรีตรัง ต้นกำเนิด : อเมริกาใต้ ชื่อสามัญ : Jacaranda ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda filicifolia …