แกงมะรุม แกงส้มมะรุมใส่ปลาแห้ง
เทคโนโลยีเกษตร
ส่วนผสม มะรุม 2 ถ้วย ปลาแห้ง 50 กรัม (กุ้งสดหรือกระดูกอ่อนหมู หรือเนื้อสัตว์อื่นก็ได้เช่นกัน) ชะอมเด็ด 1/2 ถ้วย ชะพลูหั่
มะรุม พืชผักพื้นบ้านของไทย ผักปลูกง่ายในเขตร้อน
การปลูกพืช
มะรุม พืชผักพื้นบ้านของไทย ผักปลูกง่ายในเขตร้อน ชื่ออื่นๆ : มะรุม (ภาคกลาง,ภาคใต้) ,ผักอีฮึม, ผักอีฮุม ,มะค้อนก้อม (เหนื