หญ้าแฝก เป็นพืชที่มีอายุหลายปี ช่วยในการดักตะกอนดินและป้องกันการพังทลายของดินได้ดี
การปลูกพืช
หญ้าแฝก ชื่ออื่นๆ : หญ้าแฝก, หญ้าแฝกหอม (นครราชสีมา, ภาคกลาง) แกงหอม แคมหอม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต้นกำเนิด : ประเทศอิ