แพงพวยบก ดอกสีม่วง ปลูกเป็นไม้ประดับ
การปลูกพืช
แพงพวยบก ชื่ออื่นๆ :นมอิน (สุราษฎร์ธานี) ผักปอดบก (ภาคเหนือ) แพงพวยฝรั่ง (กรุงเทพมหานคร) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Cape Pe