แพรเซี่ยงไฮ้ ลำต้นและใบอวบน้ำ ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน
ไม้กระถาง
แพรเซี่ยงไฮ้ ชื่ออื่นๆ : แพรเซี่ยงไฮ้ ดอกผักเบี้ย (กทม.) แดงสวรรค์ (กทม.) และ ผักเบี้ยฝรั่ง (กทม.) ต้นกำเนิด : ประเทศอาร