แย้มปีนัง ไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกสีขาวอมม่วงชมพู มีกลิ่นหอม
การปลูกพืช
แย้มปีนัง ชื่ออื่นๆ : บานทน หอมปีนัง (กรุงเทพฯ) ต้นกำเนิด : เขตร้อนตั้งแต่เอเชีย – แอฟริกา ชื่อสามัญ : Climbing ol …