แสมขาวป่าชายเลน ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ทั้งต้นมีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
แสมขาวป่าชายเลน ชื่ออื่นๆ : พีพีเล (ตรัง), แหม แหมเล (ใต้) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : แสมฃาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : …