แสลงพันเถา ไม้เถาเนื้อแข้ง ดอกสีเหลืองอมเขียว
การปลูกพืช
แสลงพันเถา ชื่ออื่นๆ : ถากระไดลิง แสลงพัน (นครราชสีมา) กาหลง (นครสวรรค์)  แสนลมก๊าน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : แสลงพันเถา ช …