โกงกางใบเล็ก ไม้ต้นขนาดใหญ่ มีรากเสริมออกมาเหนือโคนต้น
ไม้ยืนต้น
โกงกางใบเล็ก ชื่ออื่นๆ : โกงกาง (ระนอง) พังกาใบเล็ก (พังงา) พังกาทราย (กระบี่) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยา …