วงศ์โคกกระสุนและพืชในสกุลของโคกกระสุน ZYGOPHYLLACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก อายุหลายปีหรือไม้พุ่ม กิ่งก้านเป็นรอยต่อที่ข้อ มีกลิ่นหอม มีหูใบ 1 คู่ ติดแน่น บางทีเป็นหนาม ใ
โคกกระสุน ลำต้นทอดเลื้อยตามพื้นดิน ตามลำต้นมีขนขึ้นปกคลุม
การปลูกพืช
โคกกระสุน ชื่ออื่นๆ : หนามกระสุน (ลำปาง) หนามดิน (ตาก) กาบินหนี (บางภาคเรียก) โคกกะสุน (ไทย) ชื่อจี๋ลี่ (จีนกลาง) ไป๋จี๋