โทงเทง ผลไม้เพื่อสุขภาพ พร้อมประโยชน์และสรรพคุณ
ไม้ผล
โทงเทง โทงเทง โทงเทงฝรั่ง หรือ เคพกูสเบอร์รี่ เป็นไม้ล้มลุกที่มีขนาดเล็ก โดยมีความสูงของลำต้นประมาณ 30 – 100 เมตร ลำต้นค
โทงเทง  ต้อมต๊อก ผลมีกลีบดอกชั้นนอกหุ้มเหมือนโคมจีน
การปลูกพืชสมุนไพร
โทงเทง ชื่ออื่นๆ : โซเซ (สุราษฎร์ธานี) ต้อมต๊อก (ภาคเหนือ) เตงหลั่งเช้า (จีน) ทุงเทง, โทงเทง (ภาคกลาง, ภาคตะวันตกเฉียงใต