โปรงแดง ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง ขึ้นอยู่ด้านในของป่าชายเลน
ไม้ยืนต้น
โปรงแดง ชื่ออื่นๆ : โปรง, โปรงใหญ่, ปรง (สมุทรสาคร, จันทบุรี) แสม (ใต้), ปุโรงแดง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …