ชะพลู ต้น ดอก ใบ ช่วยขับเสมหะได้ดี หรือรับประทานเป็นผักสดก็ได้
การปลูกพืช
ชะพลู ชื่ออื่นๆ : ผักปูนก(ล าปาง), ช้าพลู (ภาคกลาง)ชะพลูเถา เฌอภลู (สุรินทร์)ผักปูนา ผักปูลิง ผักปูริง ปูลิงนก ผักพลูนก …
ชะพลู ใบรูปหัวใจคล้ายกับใบพลู มีกลิ่นฉุน นิยมมาทำห่อหมก
การปลูกพืช
ชะพลู ใบรูปหัวใจคล้ายกับใบพลู มีกลิ่นฉุน นิยมมาทำห่อหมก  ชื่ออื่นๆ : ผักปูนก (ลำปาง), ช้าพลู (ภาคกลาง) ชะพลูเถา เฌอภลู (