ชะพลู ต้น ดอก ใบ ช่วยขับเสมหะได้ดี หรือรับประทานเป็นผักสดก็ได้
การปลูกพืช
ชะพลู ชื่ออื่นๆ : ผักปูนก(ลำปาง) ช้าพลู (ภาคกลาง) ชะพลูเถา, เฌอภลู (สุรินทร์) ผักปูนา, ผักปูลิง, ผักปูริง, ปูลิงนก,  …
ชะพลู ใบรูปหัวใจคล้ายกับใบพลู มีกลิ่นฉุน นิยมมาทำห่อหมก
การปลูกพืช
ชะพลู ใบรูปหัวใจคล้ายกับใบพลู มีกลิ่นฉุน นิยมมาทำห่อหมก  ชื่ออื่นๆ : ผักปูนก (ลำปาง), ช้าพลู (ภาคกลาง) ชะพลูเถา เฌอภลู (