ใบนาค ปลูกประดับบ้าน ปลูกเป็นไม้กระถาง หรือประดับตามแนวรั้ว
ไม้กระถาง
ใบนาค ชื่ออื่นๆ : ใบรวยทอง, ทองลงยา, ทองนพคุณ, ใบทอง, นากนอก ต้นกำเนิด : โพลินีเซียและเขตร้อนของอเมริกา ชื่อสามัญ : P. k …