ใบระบาด ต้นระบาด ไม้เถาเลื้อยพันต้นไม้อื่น ปลูกเป็นไม้ประดับในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน
ไม้ดอกไม้ประดับ
ใบระบาด ชื่ออื่นๆ : ต้นระบาด, ผักบุ้งเงิน, ผักระบาด (ภาคกลาง) เมืองบอน (กรุงเทพฯ) ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย ชื่อสามัญ :  …