ใบระบาด ต้นระบาด มีสารเออร์โกลีนและเอไมด์ของกรดไลเซอร์กิก มีฤทธิ์หลอนประสาท
ไม้เลื้อย
ใบระบาด ชื่ออื่นๆ : ต้นระบาด ผักบุ้งเงิน ผักระบาด (ภาคกลาง) เมืองบอน (กรุงเทพฯ) ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย ชื่อสามัญ …