มอน,หม่อน นิยมปลูกเพื่อใช้ใบเป็นอาหารเลี้ยงตัวไหม ผลสุกรับประทานได้ มีรสหวานอมเปรี้ยว
การปลูกพืช
มอน,หม่อน ชื่ออื่นๆ : หม่อน ต้นกำเนิด : เทือกเขาหิมาลัยและจีนตอนใต้ ในประเทศไทยปลูกมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนื