ต้นไข่เน่า ผลใช้รับประทาน มีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
ผลสุกใช้รับประไข่เน่า ชื่ออื่นๆ : ขี้เห็น (อุบลราชธานี เลย) ปลู (เขมร-สุรินทร์) คมขวาน ฝรั่งโคก (กลาง) ต้นกำเนิด : ชื่อส
สีดาโคก คำมอกน้อย รากและเปลือกช่วยแก้บิด
ไม้ยืนต้น
สีดาโคก ชื่ออื่นๆ : กระบอก (สุโขทัย) ไข่เน่า (กาญจนบุรี) คมขวาน (กลาง) คำมอกน้อย (เชียงใหม่) พญาผ่าด้าม พุดนา (ภาคกลาง)  …