ตานดำ ผลมีพิษใช้เบื่อปลาและนำมาย้อมสีได้
ไม้ยืนต้น
ตานดำ ชื่ออื่นๆ : ดำดง (ประจวบคีรีขันธ์); ตานดำ, ตานส้าน (ภาคกลาง); ถ่านไฟผี (ภาคเหนือ); มะเกลือป่า (นครสวรรค์, ปราจีนบุ