5 วิธีการขยายพันธุ์ไผ่
การปลูกพืช
ไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นอาหาร วัตถุดิบ ที่อยู่อาศัย และแม้กระทั่งยารักษาโรค ไผ่ใ
ไผ่สีสุก เป็นไผ่ที่มีเนื้อไม้ละเอียด เหนียว ทนทาน ใช้ในงานจักสานได้ดี
การปลูกพืช
ไผ่สีสุก ชื่ออื่นๆ : ไผ่สีสุก, ว่ามีบอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ต้นกำเนิด : หมู่เกาะอินเดียยตะวันออก หรือหมู่เกาะแปซิฟิคตอ