ต้นไผ่เลี้ยง เป็นไผ่ที่ไม่มีหนาม จึงเหมาะกับการจัดสวน
พืชล้มลุก
ต้นไผ่เลี้ยง ชื่ออื่นๆ : ไผ่เชียงไพร ไผ่สร้างไพร ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Hedge bamboo ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bambusa multiple