กะตังใบ ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก มีผลกลม ผิวบาง
ไม้ยืนต้น
กะตังใบ ชื่ออื่นๆ : ต้างไก่ (อุบลราชธานี) คะนางใบ(ตราด) ตองจ้วม ตองต้อม(เหนือ) บั่งบายต้น(ตรัง) ช้างเขิง ดังหวาย (นราธิว
ราชาวดี ไม้ต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่มโปร่ง ดอกย่อยมีขนาดเล็กสีขาว
การปลูกพืช
ราชาวดี ชื่ออื่นๆ : ไค้หางหมา หางกระรอกเขมร ต้นกำเนิด : คาบสมุทรอินโดจีน เช่น ไทย มาเลเซีย อินเดีย ชื่อสามัญ : Butterfly