วงศ์บอนจีน LIMNOCHARITACEAE ไม้น้ำ ลำต้นตรงไม่แตกกิ่ง
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ บอนจีนคือ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ขึ้นในน้ำหรือลอยน้ำ มีรากฝอยเหง้าหรือไหล ลำต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่ง มีน้ำยาง
วงศ์พญารากดำและสกุลพญารากดำ POLYGONACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก บางทีเป็นไม้ต้น ไม้พุ่มหรือไม้น้ำ มีหูใบเล็กหรือไม่มี ใบเดี่ยวออกเรียงสลับตรงข้า