ลำป้าง ไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ ปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกประดับให้ร่มเงา
ไม้ยืนต้น
ลำป้าง ชื่ออื่นๆ : ขนาน (ปราจีนบุรี) จำปาเทศ (กลาง) จำปาแขก (มลายู) บาโย ลีงอกาเยาะ (มลายู นราธิวาส) …
แคแสด เปลือกใช้รักษาแผล โรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา
ไม้ยืนต้น
แคแสด ชื่ออื่นๆ : แคแดง (กทม., เชียงใหม่) ยามแดง (กทม.) ต้นกำเนิด : แอฟริกาเขตร้อน เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน ชื่อสามั …
แก้วมุกดา ดอกสีขาวหรือดอกสีเหลืองอ่อน ดอกมีกลิ่นหอม
ไม้เลื้อย
แก้วมุกดา ชื่ออื่นๆ : ดอกแก้วมุกดา ต้นกำเนิด : แถบเอเชีย เช่น อินเดีย ศรีลังกา พม่า ลาว เวียดนาม …
พระเจ้าห้าพระองค์ คนโบราณนิยมนำผลมาทำเป็นเครื่องรางของขลัง
ไม้ยืนต้น
พระเจ้าห้าพระองค์ ชื่ออื่นๆ : กะโค, โก, ซังกวน, ตะกู, ตะโก, สะกวน, แสนตาล้อม ต้นกำเนิด : พบขึ้นมาริมห้วยในป่าดงดิบทั่วไป …
ต้นหลิวทอง ไม้ประดับเสริมมงคล ปลูกเพื่อให้ร่มเงา หรือประดับสวน
ไม้ยืนต้น
ต้นหลิวทอง ชื่ออื่นๆ : หลิวทอง ต้นกำเนิด : ออสเตรเลีย ชื่อสามัญ : Revolution gold ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
กระดังงาจีน ดอกมีกลิ่นหอม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกเป็นซุ้มตามทางเดินเพื่อให้ร่มเงา
การปลูกพืช
กระดังงาจีน ชื่ออื่นๆ : กระดังงาจีน (ภาคกลาง), สะบันงาจีน (ภาคเหนือ), การเวก สะบันงาเครือ ต้นกำเนิด : อินเดียตอนใต้และศร