รังกะเเท้ กระจายพันธุ์ เฉพาะบริเวณชายฝั่ง แม่น้ำใกล้ ปากแม่น้ำ และน้ำค่อนข้างจืด
ไม้ยืนต้น
รังกะเเท้ ชื่ออื่นๆ : ขลุย (จันทบุรี), ถั่วนางช้อย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ต้นถั่วดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : kandelia candel …
สมอทะเล กระหูด กุระ กือเราะพันธุ์ไม้ป่าชายเลน พรรณไม้น้ำยืนต้น
การปลูกพืช
สมอทะเล กระหูด พันธุ์ไม้ป่าชายเลน พรรณไม้น้ำยืนต้น  ชื่ออื่นๆ : กระหูด(กลาง) กุระ, กือเราะ, คือรัก (มลายู-ใต้) ต้นกำเนิด