พลอง ใบใช้เป็นยาแก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
ไม้ยืนต้น
พลอง ชื่ออื่นๆ : พลองกินลูก, พลองใหญ่ ต้นกำเนิด : ประเทศเขตร้อนทั่วไป ชื่อสามัญ : พลองเหมือด (พลองใบเล็ก) ชื่อวิทยาศาสตร