วงศ์จันทร์แดงและพืชในสกุลจันทร์แดง DRACAENACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้น ไม้พุ่มทอดเลื้อย มีเง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินมีรอยแผลใบ ใบที่โคนมีกาบหุ้มลำต้นเรียงสลับ หรือเรียงเว
วงศ์ว่านหางจระเข้ ใบอวบน้ำ เรียงคล้ายกุหลาบซ้อน ASPHODELACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้เถาเลื้อยหรือไม้ต้นอวบน้ำ ออกเป็นกอลำต้นมีเส้นใยคล้ายมีเนื้อไม้ รากอวบลมหรือเป็นรูป
วงศ์ศรนารายณ์ AGAVACEAE ลำต้นออกเป็นกอหรือเป็นกระจุก
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น อายุปีเดียวหรือหลายปี มีลำต้นหรือไม่มีออกเป็นกอหรือเป็นกระจุก รากเป็นเส้นใย
วงศ์ทองสุกและพืชสกุลทองสุก (TILIACEAE)
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม มีน้อยมากที่เป็นไม้ล้มลุก มีขนแยกแขนงหรือเกล็ด ใบเดี่ยว บางครั้งจักลึก เรียงสลับ มักเร
วงศ์ชมพู่ MYRTACEAE เป็นพืชมีเนื้อไม้ มีน้ำมันหอมระเหย
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน บางครั้งเรียงสลับ แผ่นใบมีต่อม น้ำมันกระจายทั่วไป มักมีเส้นขนานข
วงศ์โป๊ยกั๊ก ILLICIACEAE ไม้ต้นมีกลิ่นหอม
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้พุ่มหรือไม้ต้น มีกลิ่นหอม ไม่มี ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ มักอยู่เป็นกระจุกเหมือนกับออกรอบข้อ ขอบเรียบ ดอก
วงศ์โคกกระสุนและพืชในสกุลของโคกกระสุน ZYGOPHYLLACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก อายุหลายปีหรือไม้พุ่ม กิ่งก้านเป็นรอยต่อที่ข้อ มีกลิ่นหอม มีหูใบ 1 คู่ ติดแน่น บางทีเป็นหนาม ใ
วงศ์มะเขือ SOLANACEAE และสกุลมะเขือ
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุ 1 หรือ 2 ปี บางทีเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้น มักมีหนามไม่มีหูใบ ใบเดียวออกเรียงสลับ ขอบเรียบหรือ
วงศ์ย่านตีเมียและพืชในสกุลย่านตีเมีย SANTALACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้น ไม้เลื้อยหรือไม้พุ่มอึ่งอาศัย เป็นไม้กึ่งเบียนไม่มีหูใบ ใบเดียวออกเรียงสลับหรือเวียนสลับ บางทีออก
วงศ์บานเช้า TURNERACEAE พืชสกุลนี้ปลูกเป็นไม้ประดับ
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น หูใบเล็กหรือไม่มี ใบเดี่ยว ขอบเรียบหรือจักเป็นพู มักมีต่อมเป็นคู่ที่โคน ดอก
วงศ์และสกุลพวงแก้วกุดั่น RANUNCULACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์  ไม้ล้มลุกอายุ 1 หรือรายปีหรือบางทีเป็นไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อยไปตามพื้นดิน บางทีเป็นพืชน้ำมีเหง้าและหัวใต้
วงศ์กะทกรก PASSIFLORACEAE พืชเลื้อยพัน มีมือเกาะตามง่ามใบ
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์  ไม้พุ่มหรือไม้ล้มลุก มักจะเลื้อยโดยมีมือเกาะตามง่ามใบ มีหูใบ ใบเดี่ยวหรือใบประกอบ ออกเรียงสลับ ขอบ