มะระ มะระจีน ภาษาอังกฤษเรียก Bitter Gourd  ความแตกต่างมะระจีนและมะระไทย
การปลูกพืช
มะระจีน มะระ ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Momordica charantia L.ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อสามัญ  :   Balsam Pear, Bitter Cucumber, Lepros
วงศ์หวายลิงและสกุลหวายลิง FLAGELLARIACEAE
การปลูกพืช
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์หวายลิง วงศ์ของพืช เป็นไม้เถา มีเนื้อไม้ อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน เจริญด้านข้างมีรากอากาศ ใบเรียงสลั
วงศ์โนรา MALPIGHIACEA เป็นไม้พุ่มหรือไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนปกคลุม
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เป็นไม้พุ่ม ไม้ต้นขนาดเล็ก หรือไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนปกคลุม มีหูใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ขอบเรียบ
CONVOLVULACEAE วงศ์ผักบุ้งและสกุลของผักบุ้ง
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์ผักบุ้งเป็นไม้ล้มลุก ไม้เถา หรือไม้เลื้อย มักมีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนม มีน้อยมากที่เป็น ไม้พุ่ม
วงศ์ช้าส้าน ACTINIDIACEAE ยอดอ่อนมักมีขนและเกล็ดคล้ายรังแค
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เถา ยอดอ่อนมักมีขนและเกล็ดคล้ายรังแค ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ช่อดอกแบ
วงศ์เตยทะเล หรือ วงศ์ลำเจียก PANDANACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เตยทะเลหรือวงศ์ลำเจียกเป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เถา มักมีรากค้ำยัน และแตกกิ่ง ลำต้นมีรอยเป็นวง
พืชวงศ์ปาล์มและวงศ์ย่อยของปาล์ม PALMAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ พืชวงศ์ปาล์ม PALMAE ลักษณะวงศ์ปาล์มเป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เถา ลำต้นมีข้อและปล้องชัดเจนบางครั้งมีหนาม ม
พืชวงศ์กฤษณา THYMELAEACEAE วงศ์ของกฤษณา
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ พืชวงศ์กฤษณา THYMELAEACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เถา มีน้อยที่เป็น ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรีย
สำโรง วงศ์สำโรง STERCULIACEAE วงศ์ของพืช
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์สำโรง STERCULIACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา หรือไม้ล้มลุก มีขนแยกแขนงหรือเกล็ด ใบเดี่ยวห
วงศ์เงาะ SAPINDACEAE ผลมักเป็นตุ่มขรุขระหรือมีขนคลุม
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์เงาะ ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา หรือไม้ล้มลุกใบส่วนใหญ่เป็นใบประกอบรูปขนนกรูปมือหรือนิ้วมือ มีน้อยที่ใบเด
วงศ์พริกไทย PIPERACEAE พืชวงศ์พริกไทยมีกลิ่นหอมฉุนและรสเผ็ดร้อน
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์พริกไทย PIPERACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก ไม้เถา หรือไม้พุ่ม มีน้อยที่เป็นไม้ต้น ลำต้นและกิ่งมักมีข