วงศ์หวายลิงและสกุลหวายลิง FLAGELLARIACEAE
การปลูกพืช
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้เถา มีเนื้อไม้ อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน เจริญด้านข้างมีรากอากาศ ใบเรียงสลับหรือเรียงสลับระนาบเดียว ปล
วงศ์โนรา MALPIGHIACEA เป็นไม้พุ่มหรือไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนปกคลุม
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้พุ่ม ไม้ต้นขนาดเล็ก หรือไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนปกคลุม มีหูใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ขอบเรียบ มีต่อม 2 ต่อมห
วงศ์ผักบุ้ง CONVOLVULACEAE และสกุลของผักบุ้ง
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม้เถา หรือไม้เลื้อย มักมีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนม มีน้อยมากที่เป็น ไม้พุ่ม ไม้ต้น หรือพืชเบียน แ
วงศ์ช้าส้าน ACTINIDIACEAE ยอดอ่อนมักมีขนและเกล็ดคล้ายรังแค
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เถา ยอดอ่อนมักมีขนและเกล็ดคล้ายรังแค ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ช่อดอกแบบกระจุกกระจะ บ
วงศ์ลำเจียก หรือ วงศ์เตยทะเล PANDANACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เถา มักมีรากค้ำยัน และแตกกิ่ง ลำต้นมีรอยเป็นวงซึ่งเกิดจาก กาบใบใบเดี่ยวเรียงสลับซ้
วงศ์ปาล์มและวงศ์ย่อยของปาล์ม PALMAE (หมากและหวาย)
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ปาล์ม  ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เถา ลำต้นมีข้อและปล้องชัดเจนบางครั้งมีหนาม มีทั้งลำ เดี่ยว และแตกกอ มีน้
วงศ์กฤษณา THYMELAEACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เถา มีน้อยที่เป็น ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงสลับ เวียนสลับ หรือ ออกตรงข้างกันช่อดอกแ
วงศ์สำโรงและสกุลของสำโรง STERCULIACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา หรือไม้ล้มลุก มีขนแยกแขนงหรือเกล็ด ใบเดี่ยวหรือใบประกอบ รูปมือหรือนิ้วมือเรียงสลับ
วงศ์เงาะ SAPINDACEAE ผลมักเป็นตุ่มขรุขระหรือมีขนคลุม
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์เงาะ ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา หรือไม้ล้มลุกใบส่วนใหญ่เป็นใบประกอบรูปขนนกรูปมือหรือนิ้วมือ มีน้อยที่ใบเด
วงศ์พริกไทย PIPERACEAE พืชที่มีกลิ่นหอมฉุนและรสเผ็ดร้อน
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม้เถา หรือไม้พุ่ม มีน้อยที่เป็นไม้ต้น ลำต้นและกิ่งมักมีข้อโปน ส่วนใหญ่ มีกลิ่นหอมฉุนและรสเผ็ด
วงศ์และสกุลของมะลิ OLEACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้พุ่ม ไม้เถา หรือไม้ต้น ใบเดี่ยว มีน้อยที่ใบประกอบรูปขนนกออกตรงข้ามกัน เป็นคู่ บางครั้งเรียงเป็นวงรอบก
วงศ์บอระเพ็ด MENISPERMACEAE พืชวงศ์นี้เป็นไม้เถา
ไม้เลื้อย
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์บอระเพ็ด ไม้เถา มีน้อยที่เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ใบเดี่ยวเรียงสลับ มักมีรสขม แผ่นใบ บางครั้ง แบบก้นปิด