วงศ์ย่านตีเมียและพืชในสกุลย่านตีเมีย SANTALACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ย่านตีเมีย วงศ์ของพืช ลักษณะเป็นไม้ต้น ไม้เลื้อยหรือไม้พุ่มอึ่งอาศัย เป็นไม้กึ่งเบียนไม่มีหูใบ ใบเดี
วงศ์พวงแก้วกุดั่นและสกุลพวงแก้วกุดั่น RANUNCULACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์  ไม้ล้มลุกอายุ 1 หรือรายปีหรือบางทีเป็นไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อยไปตามพื้นดิน บางทีเป็นพืชน้ำมีเหง้าและหัวใต้
สลอดเถา วงศ์สลอดเถา ELAEAGNACEAE ไม้พุ่มรอเลื้อย มีเกล็ดรังแคปกคลุม
ไม้ผล
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีเกล็ดรังแคปกคลุมทั่วไป ไม่มีหูใบ ใบเดียว ขอเปรี้ยวออกเรียงสล เส้นใบเป็นแ
วงศ์กระบองเพชร CACTACEAE ไม้ล้มลุกอวบน้ำ อายุหลายปี
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี ไม้เลื้อย ไม้พุ่ม หรือบางทีพบไม้ต้นขนาดเล็ก มักขึ้นในที่แห้งแล้ง อวบน
วงศ์ดาดตะกั่ว BEGONIACEAE ไม้เลื้อยพาดพิงต้นไม้อื่น
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี หรือไม้พุ่มเตี้ย ตั้งตรง หรือเลื้อย อวบน้ำ มีเหง้าหรือหัวใต้ดิน ใบเดียวออกเลี้ยงสลั
วงศ์นมตำเลีย ASCLEPIADACEAE เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้นมีน้ำยางขาว
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มักเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง หรือไม้พุ่ม น้อยที่เป็นไม้ต้น บางครั้งคล้าย
CONVOLVULACEAE วงศ์ผักบุ้งและสกุลของผักบุ้ง
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์ผักบุ้งเป็นไม้ล้มลุก ไม้เถา หรือไม้เลื้อย มักมีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนม มีน้อยมากที่เป็น ไม้พุ่ม
ชื่อวงศ์บอระเพ็ด MENISPERMACEAE วงศ์ของพืช
ไม้เลื้อย
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์บอระเพ็ด MENISPERMACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้เถา มีน้อยที่เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ใบเดี่ยวเรียงสลับ มักมีร
วงศ์แตง CUCURBITACEAE พืชในวงศ์แตง เป็นไม้เถาเลื้อย เกี่ยวพันไม้อื่น
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์แตง CUCURBITACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุกส่วนใหญ่เป็นเถาเลื้อย มักมี น้ำเลี้ยงใสหรือสีน้ำตาลอ่อน มีร
วงศ์ต่างไก่ป่าและสกุลของต่างไก่ป่า POLYGALACEAE
ไม้เลื้อย
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ต่างไก่ป่า POLYGALACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก ไม้พุ่มหรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยวติดเวียนสลับ
ต่างไก่ป่า ไม้พุ่ม ใบใช้เป็นยาได้
ไม้เลื้อย
ต่างไก่ป่า ชื่ออื่นๆ :  ต่างไก่ป่า (เชียงใหม่ , เลย) ต้นกำเนิด : พบที่เอเชียใต้ จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบท