การปลูกต้นไม้แดง ไม้ต้นขนาดใหญ่  พืชเศรษฐกิจ
ไม้ยืนต้น
ต้นไม้แดง ต้นแดง เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม. มีขนตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง และก้านช่อดอก ำต้นแดงค่อนข้างเ
ไม้แดง สรรพคุณทางยาของไม้แดงและประโยชน์ไม้แดง
การปลูกพืช
ไม้แดง สรรพคุณทางยาของไม้แดงและประโยชน์ไม้แดง ชื่ออื่นๆ : คว้าย(เชียงใหม่, กาญจนบุรี), ไคว(แพร่ แม่ฮ่องสอน), จะลาน, จาลา