ต้นไม้แดง ไม้ต้นขนาดใหญ่  เปลือกและแก่นใช้บำรุงหัวใจ
ไม้ยืนต้น
ต้นไม้แดง ชื่ออื่นๆ : คว้าย (เชียงใหม่, กาญจนบุรี) ไคว (แพร่ แม่ฮ่องสอน) จะลาน, จาลาน, ตะกร้อม, สะกรอม …
ไม้แดง สรรพคุณทางยาของไม้แดงและประโยชน์ไม้แดง
การปลูกพืช
ไม้แดง สรรพคุณทางยาของไม้แดงและประโยชน์ไม้แดง ชื่ออื่นๆ : คว้าย(เชียงใหม่, กาญจนบุรี), ไคว(แพร่ แม่ฮ่องสอน), จะลาน, จาลา