กระบาก ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้ประจำจังหวัดยโสธร
ไม้ยืนต้น
กระบาก ชื่ออื่นๆ : กระบากขาว(ชลบุรี,สงขลา) กระบากโคก(ตรัง) กระบากด้าง, กระบากช่อ(ชุมพร) กระบากดำ(ชุมพร,สุราษฎร์ธานี) กระ
ไม้เต็ง ไม้ดอกหอม ช่อดอกมีขน ผลเป็นรูปไข่ ทั้งยังแปรรูปได้ด้วย
การปลูกพืช
ไม้เต็ง ไม้ดอกหอม ช่อดอกมีขน ผลเป็นรูปไข่ ทั้งยังแปรรูปได้ด้วย ชื่ออื่นๆ : แงะ(ภาคเหนือ), จิก (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ),