กกขนาก เป็นพืชจำพวกไม้ล้มลุก นำมาทอเสื่อพับ

กกขนาก

ชื่ออื่นๆ : หญ้าสลาบ (เชียงใหม่) กกลังกา, กกรังกา, กกต้นกลม, กกขนาก, หญ้าลังดา, กกดอกแดง

ต้นกำเนิด : พบทั่วไปในนาข้าว หรือตามตลิ่ง คูนํ้า

ชื่อสามัญ : Umbella plant, Flatsedge

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus difformis L.

ชื่อวงศ์ : CYPERACEAE

ลักษณะของกกขนาก

ต้น เป็นพืชจำพวกไม้ล้มลุก มีอายุไม่เกินหนึ่งปี ขึ้นเป็นกอสูง 10-70 เซนติเมตร ลักษณะลำต้นเป็นเหลี่ยมมีผิวเกลี้ยง มีสันชัดเจน

ใบ  ใบเรียงซ้อนกันที่โคนกอ ใบของกกขนากมีรูปขอบขนานแคบ ปลายแหลมยาว 10-20 เซนติเมตร กว้าง 2-6 เซนติเมตร ไม่แยกเป็นก้านใบและแผ่นใบ

ดอก ดอกออกเป็นช่อแน่นกลมคล้ายร่มที่ซ้อนกัน ออกดอกตลอดปี ช่อดอกย่อยจำนวนมากรวมกันเป็นกระจุก ก้านชูดอกสูง 30-40 เซนติเมตร บริเวณปลายก้านกาบช่อย่อยเป็นแผ่นเยื่อบางสีน้ำตาล รูปรี มีเกสรเพศผู้ 3 อัน

ผล  ผลของกกขนาดมีสีเหลืองแกมเขียว มีลักษณะเป็นผลแห้ง เมื่อแก่แล้วจะไม่แตก มีขนาดเล็กและเป็นรูปรีหรือรูปไข่กลับ

กกขนาด
กกขนาด ใบปลายแหลม ดอกออกเป็นช่อแน่นกลมคล้ายร่ม

การขยายพันธุ์ของกกขนาก

ใช้หัว/เหง้า/หน่อ/แยกเหง้าปลุก

ธาตุอาหารหลักที่กกขนากต้องการ

ประโยชน์ของกกขนาก

ชุมชนนำมาทอเสื่อพับ

สรรพคุณทางยาของกกขนาก

คุณค่าทางโภชนาการของกกขนาก

การแปรรูปของกกขนาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10563&SystemType=BEDO
www.flickr.com

One Comment

Add a Comment