กกทราย วัชพืช อวบน้ำอายุปีเดียว ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า

กกทราย

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Rice flatsedge

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus iria L.

ชื่อวงศ์ : CYPERACEAE

ลักษณะของกกทราย

เป็นวัชพืชประเภทกก อวบน้ำอายุปีเดียว ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า สั้นๆ ลำต้นเหนือแตกเป็นกอ
ประกอบด้วยใบและลำต้นที่สร้างช่อดอกสูง 20-60 ซม. ใบเรียวยาวแคบมีความยาวน้อยกว่าลำต้น
โคนก้านใบ แผ่ เป็นกาบหุ้มลำต้นช่อดอก เป็นรูปร่มยาวประมาณ 20 ซม. ประกอบด้วย ช่อดอกที่
แตกแขนงจากจุดเดียว กัน 3-8 แขนง ดอกย่อยอัดกันแน่นบนก้านช่อดอกย่อย เป็น 2 แถว ประกอบ
ด้วยดอกจำนวน 6-24 ดอก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด สามารถลดผลผลิตข้าวลงได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

กกทราย
กกทราย ลำต้นแตกเป็นกอ ใบเรียวยาวแคบ

การขยายพันธุ์ของกกทราย

ใช้หัว/เหง้า/หน่อ/แยกเหง้าปลุกได้เลย

ธาตุอาหารหลักที่กกทรายต้องการ

ประโยชน์ของกกทราย

ชุมชนนำมาทอเป็นเสื่อพับ ส่วนระบบนิเวศนา เป็นนาหว่านน้ำตม นาหว่านข้าวแห้งและนาดำ

สรรพคุณทางยาของกกทราย

คุณค่าทางโภชนาการของกกทราย

การแปรรูปของกกทราย

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10564&SystemType=BEDO

Add a Comment