กระบก,จะบก,ตระบก เมล็ดนำไปคั่ว รับประทานได้

กระบก,จะบก,ตระบก

ชื่ออื่นๆ : กะบก จะบก บก มะมื่น มะลื่น หมากบก มื่น มักบก หมักลื่น หลักกาย

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Irvingia malayana Oliv. ex Benn.

ชื่อวงศ์ : lRVlNGlACEAE

ลักษณะของกระบก,จะบก,ตระบก

ลักษณะ
– ไม้ต้นสูง 10 – 30 เมตร ผลัดใบช่วงสั้นๆลำต้นเปลาตรง เรือนยอดแน่นทึบ ทุกปลายยอดมีหูใบหุ้มเป็นฝักดาบเรียวโค้ง ใบเดี่ยวรูปรีแกมหอก กว้าง 2.5 – 9 ซม. ยาว 8 – 20 ซม. เนื้อใบหนา ผิวเกลี้ยง โคนใบมน ปลายใบแหลมทู่ ขอบใบเรียบ ดอกสีขาวอมเขียวขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบยาวเป็ย 3 เม่าของกลีบรองดอก ปลายกลีบดอกจะม้วนออก เกสรตัวผู้มี 10 อัน ผลป้อมรี เมล็ดเดี่ยวเปลือกแข็งภายในมีเนื้อแป้งสีขาวอัดแน่น

ต้นกระบก
ลำต้นตั้งตรง เนื้อใบหนา ผิวเกลี้ยง ผลสดสีเขียว

การขยายพันธุ์ของกระบก,จะบก,ตระบก

ใช้เมล็ด/การขยายพันธุ์
-การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า โดยวิธีการเพาะเมล็ด เนื่องจากเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งมาก ก่อนเพราะอาจช่วยการงอกด้วยการตัดหัวท้ายของเมล็ดหรือขลิบตามร่อยแยกของเมล็ด
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก
ดิน ในสภาพธรรมชาติขึ้นได้ดีบนดินร่วน ดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี และมีสภาพเป็นกรด
ความชื้น ชอบความชื้นปานกลาง – มาก
แสง ชอบแสง
– การปลูกดูแลบำรุงรักษา
การคัดเลือกพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกไม่ควรเป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง ดินเป็นดินร่วน-ดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,000 มม. ขึ้นไป การเตรียมพื้นที่จัดเตรียมค่อนข้างละเอียดและมีการไถพรวน
วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม กล้าที่ใช้ปลูกควรเป็นกล้าค้างปี ขนาดของหลุมที่ขุดปลูก 30x30x30–50x50x50 ซม. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์รองก้นหลุมส่วนระยะปลูกที่เหมาะสม 4×4, 4×6, 4×8, 6×6, และ 8×8 เมตร ในช่วงระยะปลูกแรกๆ ใช้พืชเกษตรปลูกควบตามระบบวนเกษตร เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตมีการแก่งแย่ง ควรมีการตัดสางขยายระยะจนเหลือระยะปลูก 8×8 หรือ 12×12 หรือ 16×16 ม.

ธาตุอาหารหลักที่กระบก,จะบก,ตระบกต้องการ

ประโยชน์ของกระบก,จะบก,ตระบก

ประโยชน์
-เมล็ดมีเอนโดสเปริร์ม นำไปคั่ว รับประทานได้ เนื้อไม้สีเทาปนน้ำตาล แข็งแต่เปราะถ่านจากเนื้อไม้กระบกจะให้ความร้อนสูง เนื้อในเมล็ดรับประทานได้ มีรสหวานมัน น้ำมันจากเมล็ดใช้ทำสบู่และเทียนไขได้

เมล็ดกระบก
เมล็ดรูปรีแกมรูปไข่ ค่อนข้างแบน เนื้อในสีขาว

สรรพคุณทางยาของกระบก,จะบก,ตระบก

คุณค่าทางโภชนาการของกระบก,จะบก,ตระบก

การแปรรูปของกระบก,จะบก,ตระบก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9431&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment