กระบาก ต้นไม้ประจำจังหวัดยโสธร

กระบาก

ชื่ออื่นๆ : กระบาก, ตะบาก (ลำปาง) กระบากขาว (ชลบุรี, ชุมพร, ระนอง) กระบากโคก (ตรัง) กระบากช่อ, กระบากด้าง, กระบากดำ (ชุมพร) กระบากแดง (ชุมพร, ระนอง) ชอวาตาผ่อ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) บาก (ชุมพร) ประดิก (เขมร-สุรินทร์) พนอง (จันทบุรี, ตราด) หมีดังว่า (กะเหรี่ยง-ลำปาง)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : กระบาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anisoptera costata Korth.

ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะของกระบาก

ต้น ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20 – 30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือก สีน้ำตาลเทา แตกเป็นร่องตามความยาวของลำต้น เปลือกในสีเหลืองอ่อนเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ

ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูป ขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ท้องใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลือง กว้าง 3 – 8 เซนติเมตร ยาว 6 – 16 เซนติเมตร ปลายใบทู่มนกว้างหรือหยักเป็นติ่งสั้น ๆ โคนใบมน

ดอก ดอกเล็กสีขาวปนเหลืองอ่อนออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบและ ปลายกิ่ง

ผล ผลกลมผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีปีกยาว 2 ปีก รูปไข่กลับ และปีกสั้น 3 ปีก

ต้นกระบาก
ต้นกระบาก ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลเทา แตกเป็นร่อง
ใบกระบาก
ใบกระบาก ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ

การขยายพันธุ์ของกระบาก

ใช้เมล็ด/ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด เด็ดปีกออกก่อนนำไปเพาะ

ขึ้นอยู่ตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณชื้นที่มีการถ่ายเทน้ำได้ดีทั่วไป ที่สูงจากยกระดับน้ำทะเล 10 – 400 เมตร มีมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้

ธาตุอาหารหลักที่กระบากต้องการ

ประโยชน์ของกระบาก

  • ต้นไม้ประจำจังหวัด ยโสธร
  • เนื้อไม้สีน้ำตาลปนเหลือง เนื้อหยาบ ใช้ทำไม้แบบ ลังใส่ของ เสา ฝา พื้น ตง รอด ชันใช้ผสมน้ำมันทาไม้ น้ำมันชักเงา ยาแนวไม้และเรือ
ต้นกระบาก
ต้นกระบาก ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20 – 30 เมตร

สรรพคุณทางยาของกระบาก

คุณค่าทางโภชนาการของกระบาก

การแปรรูปของกระบาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10815&SystemType=BEDO
https:// www.gotoknow.org

Add a Comment