กระบาก ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ไม้ใช้ทำแบบเทคอนกรีต

กระบาก

ชื่ออื่นๆ : กระบากขาว(ชลบุรี,สงขลา)/ กระบากโคก(ตรัง)/ กระบากด้าง, กระบากช่อ(ชุมพร)/ กระบากดำ(ชุมพร,สุราษฎร์ธานี)/ กระบากแดง(ชุมพร,ระนอง)/ ตะบาก(ลำปาง)/ บาก(ชุมพร)/ พนอง(จันทบุรี,ตราด)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Mesawa

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anisoptera costata Korth.

ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะของกระบาก

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 30 – 40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกในสีเหลืองอ่อนเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน หลังใบมีขนสีเหลือง ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ท้องใบมีขน ดอกสีขาวปนเหลืองอ่อน ขนาดเล็ก ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ผลเป็นผลแห้งทรงกลม ผิวเรียบ มีปีกยาว 2 ปีก
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม สภาพดินทุกชนิด กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ประโยชน์ เนื้อไม้สีน้ำตาลปนเหลือง เนื้อหยาบ ใช้ทำไม้แบบ ลังใส่ของ เสา ฝา พื้น ตง รอด ชันใช้ผสมน้ำมันทาไม้ น้ำมันชักเงา ยาแนวไม้และเรือ

ต้นกระบาก
ลำต้นเปลาตรง มีพูพอนต่ำๆเปลือกสีน้ำตาลอมเทา

การขยายพันธุ์ของกระบาก

ใช้เมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่กระบากต้องการ

สภาพดินทุกชนิด กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง

ประโยชน์ของกระบาก

ไม้ใช้ทำแบบเทคอนกรีต พื้น แจว พาย กรรเชียง สันแปรง ลังใส่ของ โลงศพ ไม้บาง และไม้อัด ชันใช้ผสมน้ำมันทาไม้ น้ำมันชักเงาอย่างดี ใช้ยาแนวเรือ ฯลฯ

ผลกระบาก
ผลแห้งลักษณะมีปีก รูปกลม

สรรพคุณทางยาของกระบาก

คุณค่าทางโภชนาการของกระบาก

การแปรรูปของกระบาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9279&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment