กระบาก ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้ประจำจังหวัดยโสธร

กระบาก

ชื่ออื่นๆ : กระบากขาว (ชลบุรี,สงขลา) กระบากโคก(ตรัง) กระบากด้าง, กระบากช่อ (ชุมพร) กระบากดำ (ชุมพร,สุราษฎร์ธานี) กระบากแดง (ชุมพร,ระนอง) ตะบาก(ลำปาง) บาก(ชุมพร) พนอง (จันทบุรี,ตราด)

ต้นกำเนิด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ชื่อสามัญ : Mesawa

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anisoptera costata Korth.

ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะของกระบาก

ต้น ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20 – 30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือก สีน้ำตาลเทา แตกเป็นร่องตามความยาวของลำต้น เปลือกในสีเหลืองอ่อนเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ

ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูป ขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ท้องใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลือง กว้าง 3 – 8 เซนติเมตร ยาว 6 – 16 เซนติเมตร ปลายใบทู่มนกว้างหรือหยักเป็นติ่งสั้น ๆ โคนใบมน

ดอก ดอกเล็กสีขาวปนเหลืองอ่อนออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบและ ปลายกิ่ง

ผล ผลกลมผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีปีกยาว 2 ปีก รูปไข่กลับ และปีกสั้น 3 ปีก

ต้นกระบาก
ต้นกระบาก ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลเทา แตกเป็นร่อง
ต้นกระบาก
ต้นกระบาก ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20 – 30 เมตร

การขยายพันธุ์ของกระบาก

ใช้เมล็ด, เด็ดปีกออกก่อนนำไปเพาะ

ขึ้นอยู่ตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณชื้นที่มีการถ่ายเทน้ำได้ดีทั่วไป ที่สูงจากยกระดับน้ำทะเล 10 – 400 เมตร มีมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้

ธาตุอาหารหลักที่กระบากต้องการ

สภาพดินทุกชนิด กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง

ประโยชน์ของกระบาก

  • ต้นไม้ประจำจังหวัด ยโสธร
  • เนื้อไม้สีน้ำตาลปนเหลือง เนื้อหยาบ ใช้ทำไม้แบบ ลังใส่ของ เสา ฝา พื้น ตง รอด
  • ชันใช้ผสมน้ำมันทาไม้ น้ำมันชักเงา ยาแนวไม้และเรือ
ใบกระบาก
ใบกระบาก ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ

สรรพคุณทางยาของกระบาก

คุณค่าทางโภชนาการของกระบาก

การแปรรูปของกระบาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9279&SystemType=BEDO
www.gotoknow.org

One Comment

Add a Comment