กระเบา วงศ์กระเบา FLACOURTIACEAE วงศ์ของพืช

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์กระเบา FLACOURTIACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม บางครั้งมีหนาม ใบเดี่ยวเรียงสลับ โคนและปลายก้านใบส่วนใหญ่งอ คล้ายหัวเข่าทั้งสองด้าน ช่อดอกแบบกระจะกระจุก หรือแยกแขนงออกตามง่ามใบ ปลายกิ่ง กิ่งที่ไร้ใบและลำต้น บางครั้งดอกออกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ดอกมีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและแยกเพศ กลีบเลี้ยง 2-15 กลีบ กลีบดอก 2-15 กลีบหรือหายไป เกสรเพศผู้ตั้งแต่ 5 อันขึ้นไป รังไข่ 1 อัน มักอยู่เหนือฐานดอก มีน้อยที่จมอยู่ในฐานดอกบางส่วน มี 1 ช่อง มีไข่อ่อนตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ผลสดหรือผลแห้งแตก มีเมล็ดตั้งแต่ 1 เมล็ดขึ้นไป

การกระจายพันธุ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้พบในบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 สกุล ทุกสกุลที่พบเป็นไม้ต้น คือ

ต้นกระเบา
ต้นกระเบา ลำต้นเปลาตรง เนื้อไม้กรอบ
ขานาง
ดอกขานาง ดอกมีขนาดเล็ก ช่อสีเหลืองแกมเขียว

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment