กฤษณา เนื้อไม้ ใช้ประกอบทำเครื่องหอม

กฤษณา

ชื่ออื่นๆ : ไม้หอม พวมพร้าว จะแน กายูกาฮู กายูการู

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : กฤษณา ไม้หอม, Eagle wood

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aquilaria crassna Pierre. ex Lec.

ชื่อวงศ์ : THYMELAEACEAE

ลักษณะของกฤษณา

ไม้ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นเปลาตรง สูง 25-40 เมตร เปลือกเรียบสีเทา ตามยอดมีขนเป็นมันคล้ายเส้นไหมสีขาว ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรีหรือรูปไข่ ปลายเรียวแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีจางกว่า ดอก ออกเป็นช่อสั้นๆ ที่ปลายยอดและง่ามใบ รูประฆัง สีเขียวอ่อน ผล รูปไข่ ปลายมนกว้าง ฐานคอด

ต้นกฤษณา
ต้นกฤษณา ลำต้นเปาตรง เปลือกเรียบสีเทา

การขยายพันธุ์ของกฤษณา

ใช้เมล็ด/-

ธาตุอาหารหลักที่กฤษณาต้องการ

ประโยชน์ของกฤษณา

น้ำมันยางจากต้น และเนื้อไม้ ใช้ประกอบทำเครื่องหอม

สรรพคุณทางยาของกฤษณา

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ภาคหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่ ลาว กัมพูชา และเวียตนาม ขึ้นในป่าดิบแล้ง ตามเชิงเขาและไหล่เขาที่ไม่ลาดชันมากนัก ที่ระดับความสูง 150-800 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
สถานภาพ : พืชหายาก

คุณค่าทางโภชนาการของกฤษณา

การแปรรูปของกฤษณา

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11374&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment