กฤษณา เนื้อไม้ ใช้ประกอบทำเครื่องหอม

กฤษณา

ชื่ออื่นๆ : ไม้หอม, พวมพร้าว, จะแน, กายูกาฮู, กายูการู, การยูดึงปู

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : กฤษณา ไม้หอม, Eagle wood

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aquilaria crassna Pierre. ex Lecomte.

ชื่อวงศ์ : THYMELAEACEAE

ลักษณะของกฤษณา

ต้น ไม้ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นเปลาตรง สูง 25-40 เมตร เปลือกเรียบสีเทา ตามยอดมีขนเป็นมันคล้ายเส้นไหมสีขาว

ใบ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรีหรือรูปไข่ ปลายเรียวแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีจางกว่า

ต้นกฤษณา
ต้นกฤษณา ไม้ต้นขนาดใหญ่ เปลือกเรียบสีเทา

ดอก ออกเป็นช่อสั้นๆ ที่ปลายยอดและง่ามใบ รูประฆัง สีเขียวอ่อน ออกดอกเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

ดอกกฤษณา
ดอกกฤษณา ดอกสีเขียว กลีบดอก ๕ กลีบ

ผล ค่อนข้างหลม มีขนอ่อนนุ่มปกคลุม

ผลกฤษณา
ผลกฤษณา ผลรูปไข่ สีเขียว

การขยายพันธุ์ของกฤษณา

ใช้เมล็ด

การกระจายพันธุ์ ภาคหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่ ลาว กัมพูชา และเวียตนาม ขึ้นในป่าดิบแล้ง ตามเชิงเขาและไหล่เขาที่ไม่ลาดชันมากนัก ที่ระดับความสูง 150-800 เมตร
สถานภาพ : พืชหายาก

ธาตุอาหารหลักที่กฤษณาต้องการ

ประโยชน์ของกฤษณา

  • ดอกกฤษณา ดอกสีเขียว กลีบดอก ๕ กลีบ

  • เปลือก ให้เส้นใบในการทำเชือก ถุงย่ามและกระดาษ

สรรพคุณทางยาของกฤษณา

  • แก่นไม้ บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ บำรุงตับและปอดให้ปกติ
  • เนื้อไม้ บำรุงโลหิตในหัวใจ บำรุงตับและปอดให้เป็นปกติ แก้ลม แก้ลมซาง แก้ลมอ่อนเพลีย ทำให้ชุ่มชื่นใจ บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ แก้ไข้ บำรุงโลหิต รักษาโรคปวดข้อ
  • น้ำมันจากเมล็ด รักษาโรคผิวหนัง แก้โรคเรื้อน แก้มะเร็ง

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ลดความดันโลหิต

คุณค่าทางโภชนาการของกฤษณา

การแปรรูปของกฤษณา

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11374&SystemType=BEDO
www.forest.go.th, www.teaoilcenter.org
www.flickr.com

Add a Comment