ต้นกล้วยรัตกัทลี

ต้นกล้วยรัตกัทลี

ก้านใบตั้งขึ้นไม่มีสีชมพู เส้นกลางใบสีเขียว

Add a Comment