ตัวอย่าง บทความสำหรับเปรียบเทียบ 3 คอลั่ม
ตลาดเกษตร
รูปแบบขอเครือกล้วย จำนวนมีในหนึ่งเครือ กล้วยหมากจะมีมากกว่ากล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้าเฉลี่ยจะมี 8 หวีใน 1 เครือ กล้วยหมากเฉ