ดอกกล้วยรัตกัทลี

ดอกกล้วยรัตกัทลี

จำนวนดอกย่อย 1 – 2 ดอกต่อช่อดอกย่อย

Add a Comment