กล้วย ผลไม้มงคล พืชเศรษฐกิจ ต้นไม้ใหญ่ที่นิยมปลูกกันมาก

กล้วย ผลไม้มงคล พืชเศรษฐกิจ ต้นไม้ใหญ่ที่นิยมปลูกกันมาก

  สำหรับการเกษตรกรรมผลิตทางเกษตรของไทย เกิดขึ้นจากความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและผืนดิน ความขยันหมั่นเพียรของเกษตรกร ความรู้ในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ให้คุณภาพดี และเทคโนโลยีต่าง ๆ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง ผลไม้นานาชนิด เช่น กล้วยหอม ทุเรียน เงาะ สับปะรด มังคุด มะม่วง ส้มโอ เป็นต้น ผลไม้เหล่านี้สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติอีกทางหนึ่ง

กล้วย ผลไม้มงคล พืชเศรษฐกิจ ต้นไม้ใหญ่ที่นิยมปลูกกันมาก
กล้วยผลไม้มงคล

     คนสมัยก่อนเชื่อว่าถ้าบ้านใดปลูกไม้มงคลไว้ บ้านนั้นก็จะร่มเย็น เป็นสุข มีความรักใคร่ สามัคคีจึงเลือกที่จะปลูกต้นไม้เพื่อเสริมโชคลาภ บารมี ความร่ำรวย รวมไปถึงสุขภาพร่างกาย จึงได้เลือกพรรณไม้ที่เป็นมงคลไว้ประดับบ้าน ประดับห้อง ให้ร่มเย็นตลอดไป พรรณไม้หลายชนิดเป็นที่นิยมปลูกกันมาแต่โบราณ ในทางความเชื่อของไทย นิยมให้ปลูกไม้มงคลปะปนกับต้นไม้อื่นได้บ้าง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัย

     กล้วย เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นทางใบห่อหุ้มซ้อนกัน ใบกล้วยสีเขียว ออกดอกเป็น “หัวปลี “ สีม่วง ผลเรียวยาวสีเหลืองออกเรียงกันเป็นเครือ ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อ เป็นผลไม้มงคลแห่งการแตกหน่อ แตกสาขา ซึ่งในธรรมชาติของต้นกล้วยนั้น สามารถแตกหน่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่มีวันจบ กล้วยยังเป็นผลไม้แห่งการเชื่อถือในด้านการ มีบริวารมากมาย เฉกเช่นเดียวกับกล้วย 1 เครือที่มีลูกเป็นจำนวนมาก บางคนนิยมรับประทานกล้วยที่มีผลแฝดคู่กัน เพื่อจะได้มีลูกที่คลอดออกมาเป็นลูกแฝด ฉะนั้น กล้วยคือผลไม้มงคล ที่เชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งการขยายสาขา กิจการ การมีบุตรสืบสกุล มีบริวารมาก

     เกษตรตำบลแนะนำเลยว่าเลือก”ปลูกไม้มงคล” อย่างกล้วย ไว้ในบ้าน นอกจากจะให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่อาศัย ยังช่วยส่งเสริมความโชคดี ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข และขจัดปัดเป่าสิ่งโชคร้ายให้กับบ้านของเราได้ค่ะ

ภาพประกอบ : www.lady.imeaw.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

One Comment

Add a Comment