กล้วย ผลไม้เครือ มีผลเป็นหวี กินดิบก็ได้ แปรรูปก็ดี พร้อมประโยชน์สรรพคุณ

ผลกล้วยหอมสุก

ผลกล้วยหอมสุก

ผลกล้วยหอมสุก

ผลกล้วยหอมสุก

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment