กาบหอยแครง พืชกินสัตว์ที่ดักจับและย่อยกินเหยื่อที่จับได้

กาบหอยแครง

ชื่ออื่นๆ : กาบหอยแครง

ต้นกำเนิด : รัฐนอร์ทแคโรไลนา และรัฐเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อสามัญ : Venus Flytraps

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dionaea muscipula

ชื่อวงศ์ : Droseraceae

ลักษณะของกาบหอยแครง

เป็นพืชกินสัตว์ที่ดักจับและย่อยกินเหยื่อที่จับได้ซึ่งส่วนมากเป็นแมลงและแมง กาบหอยแครงมีโครงสร้างกับดักคล้ายบานพับแบ่งออกเป็น 2 กลีบ อยู่ที่ปลายใบของแต่ละใบ และมีขนกระตุ้นบางๆ บนพื้นผิวด้านในกับดัก เมื่อแมลงมาสัมผัสขนกระตุ้นสองครั้ง กับดักจะงับเข้าหากัน การที่ต้องการสิ่งกระตุ้นที่ซับซ้อนนี้ก็เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานไปกับการดักจับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหาร

กาบหอยแครง
กาบหอยแครง มีโครงสร้างกับดักคล้ายบานพับ

การขยายพันธุ์ของกาบหอยแครง

เพาะเมล็ดหรือปักชำใบ

ธาตุอาหารหลักที่กาบหอยแครงต้องการ

ประโยชน์ของกาบหอยแครง

เป็นพืชกินแมลง

สรรพคุณทางยาของกาบหอยแครง

คุณค่าทางโภชนาการของกาบหอยแครง

การแปรรูปของกาบหอยแครง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10863&SystemType=BEDO
www.flickr.com

Add a Comment