การดูแลลำไย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต

การดูแลรักษาลำไยที่ให้ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว

การดูแลรักษาลำไยที่ให้ผลผลิตระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ เดือนกันยายน

ต้นลำไย
ต้นลำไย เปลือกขรุขระสีน้ำตาล กิ่งเปราะ

ขั้นตอนการดูแล

 1. การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งกิ่งที่ถูกโรคแมลงเข้าทำลาย กิ่งฉีกหัก กิ่งน้ำค้าง กิ่งไขว้ซ้อนกัน เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งขึ้น
 2. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 10 – 20 กก./ต้น
 3. ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยในการแตกใบอ่อนได้เร็วขึ้น

เดือนตุลาคม ระยะแตกใบอ่อน

 1. พ่นปุ๋ยทางใบ อัตรา 20 – 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
 2. ควรกำจัดวัชพืชให้หมด

เดือนพฤศจิกายน ระยะใบแก่

 1. ควรมีการแต่งกิ่งอีกครั้ง ตัดเฉพาะกิ่งที่แตกออกมาเป็นกระจุก กิ่งน้ำค้าง กิ่งซ้อนกัน
 2. การใส่ปุ๋ย ประมาณ 1 – 2 กก./ต้น เพื่อบำรุงให้มีการสะสมอาหารและการสร้างตาดอก
 3. ควรงดให้น้ำเพื่อให้ต้นพักตัวเร็วขึ้น

เดือนธันวาคม ระยะใบแก่

 1. ควรกำจัดวัชพืช ทำความสะอาดสวนและใต้ทรงพุ่ม
 2. ควรพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อบำรุงต้นและกระตุ้นการสร้างตาดอก
 3. ควรงดการให้น้ำเพื่อให้ต้นลำไยมีการสร้างตาดอก

เดือนมกราคม ระยะแทงช่อดอก

 1. ควรมีการให้น้ำเล็กน้อย และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ
 2. ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อบำรุงช่อดอก และการติดผลที่ดี

เดือนกุมภาพันธ์ ระยะดอกบาน

 1. ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
 2. ควรนำผึ้งมาเลี้ยงในระยะนี้เพื่อช่วยในการผสมเกสร
 3. ควรงดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคแมลงทุกชนิด

เดือนมีนาคม – เมษายน ระยะติดผลขนาดเล็ก

 1. ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
 2. ควรใส่ปุ๋ย ประมาณ 1 – 2 กก./ต้น เพื่อบำรุงให้ผลโตอย่างสม่ำเสมอ

เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ระยะผลกำลังเจริญเติบโต

 1. ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
 2. ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 30 วัน ควรใส่ปุ๋ย

เดือนสิงหาคม ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

 1. ควรงดการให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 7 – 10 วัน
 2. การเก็บเกี่ยว ควรใช้ บันได หรือ พะอง พาดกิ่งขึ้นไปใช้กรรไกรตัดข้อผลให้ลึกเข้าไปประมาณ 1 ฟุต จากปลายช่อ
ช่อดอกลำไย
ดอกมีขนาดเล็ก ดอกเกิดที่ปลายยอด
ผลลำไย
ผลรูปร่างค่อนข้างกลม เปลือกบางสีน้ำตาลอ่อน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://cddata.cdd.go.th

2 Comments

Add a Comment