การทอเสื่อจากต้นกก การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอเสื่อกก

กก

การทอเสื่อจากต้นกก เป็นการใช้ประโยชน์จากต้นกกให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแนวคิดโดยการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอเสื่อจากต้นกกสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการทอเสื่อ และ อื่นๆ  อีกมากมาย การทอเสื่อสามารถสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

อุปกรณ์

 1. ต้นกก
 2. กรรไกร
 3. เชือกทอเสื่อ
 4. ฟืมทอเสื่อ
 5. ไม้สอดกก
 6. สีย้อมกก
การย้อมสีกก
การนำกกมาย้อมสีต่างๆ ที่ต้องการ

วิธีการทอเสื่อจากต้นกก

 1. นำกกหรือไหลมากรีดออกเป็นเส้นไปตากแดดประมาณ 1 อาทิตย์
 2. เมื่อแห้งแล้วนำมาย้อมสีตามต้องการ โดยสีที่ย้อมเป็นสีเคมีอย่างดี ส่วนมากจะย้อม สีน้ำตาลและสีขาว สีแดง สีน้ำเงิน
 3. นำเชือกไนลอนหรือเชือกเอ็นขึงที่โฮมทอเสื่อให้เป็นเส้นตามโฮมและฟืม
 4. นำกกหรือไหลสอดเข้ากับไม้สอดเพื่อที่จะสอดเข้ากับโฮมทอเสื่อ
 5. เมื่อสอดกกหรือไหลเข้าไปแล้วผลักฟืมเข้าหาตัวเองให้กกหรือไหลแน่นติดกันเป็นลวดลาย
 6. ลายที่ทอเป็นประจำและเป็นที่นิยมคือ ลายมัดหมี่ ลายธรรมดา ลายกระจับ
 7. จากนั้นก็นำเสื่อกกที่ทอแล้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
การทอเสื่อกก
การทอเสื่อกก สอดกกเข้าไม้สอดแล้วผลักฟืม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : https://www.wr.ac.th
ภาพประกอบ : https://www.flickr.com

Add a Comment