การปลูกมะม่วงมันขุนศรี รสชาติมะม่วง สายพันธุ์โบราณ

ต้นมะม่วง

ต้นมะม่วง

มะม่วงมันขุนศรี ใบมีสีเขียว เนื้อใบหนา

ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-20 เมตร

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment