การปลูกมะม่วงสามฤดู การขยายพันธุ์ มะม่วงสามฤดู

ผลมะม่วงสามฤดูสุก

ผลมะม่วงสามฤดูสุก

ผลมะม่วงสามฤดูสุก เปลือกผลสีเหลือง ส้ม

เนื้อผลสุกจะเป็นสีเหลือง แน่นเหนียวไม่เละ มีเสี้ยนบ้างเล็กน้อย

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment